!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Information motion övervakningskameror

På årsstämman 2016 hade vi en motion om att undersöka möjligheten att installera övervakningskameror för att förebygga att obehöriga rör sig i fastigheten och att vi får skadegörelse. Undersökningen går framåt och vi skulle nu vilja ha medlemmarnas synpunkter på installation av kameror i samtliga entréer inklusive de från garagen. Möjligen även kameror i återvinningsrummen eftersom det lämnas grovsopor där ibland.

Det kommer att delas ut en enkät i era brevlådor under vecka 9 eller 10 med två frågor om hur ni ser på kameror i entréer respektive soprum. Enkäten kommer användas som del av beslutsunderlag till årsstämman 2017.

Här följer en lista med några saker som är bra att tänka på när du svarar:

 • Vi måste anslå att det finns kameror i fastigheten – vilka signaler sänder det?
 • Vi har haft obehöriga i huset vid några tillfällen – kan kameror hjälpa?
 • Återvinningsrummen används ibland för grovsopor och annat som inte ska kastas där vilket medför extra kostnader.
 • Tror du att kameraövervakning har någon effekt?
 • Det finns en kostnad för installation och drift
 • Kameror kan hjälpa till att skapa respekt för våra ordningsregler
 • Integritetsfrågor om vi vill ha inspelningar av när vi och andra rör sig i huset
 • Hur ska vi praktiskt kunna använda det inspelade materialet?

Brottsförebyggande rådet och andra ger mer information om ni söker på internet på ”kameraövervakning”. 

Några bra länkar:

 1. http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/kameraovervakning/far-en-hyresvard-eller-en-bostadsrattsforening-satta-upp-overvakningskameror/ 
 2. Branschöverenskommelse Fastighetsägarna och SABO (hyresrätter) http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/kameraovervakning_lu.pdf
 3. Bråttsförebyggande rådet
  https://www.bra.se/bra/forebygga-brott/kameraovervakning.html

Beslut om installation av kameror kommer att tas på årsstämman 2017. Enkäten ni besvarar är rådgivande i det fortsatta arbetet.

Uppdaterad 2017-02-25