!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Passersystem, postboxar och lokalbokning

Från och med juni 2016 har föreningen installerat ett nytt passersystem både för entréer och passage inom husen.

Samtidigt bytes även alla postboxar ut till en säkrare lösning som nyttjar samma låssystem.

Systemet har även en funktion för bokning av tvättstuga och föreningslokalen. Bokning sker på de bildskärmar (wallpad) som finns i entréerna eller via internetfunktionen Bokningsverket.

Länk till Bokningsverket (öppnas i nytt fönster)

I länkarna nedan finner du information om hur porttelefon, postboxar och bokningssystem fungerar. All hantering av ändrade namn, lösenord och liknande görs av NKG, se sektionen http://www.lht3.se/?rID=1067&page=extra-nycklar,-lasbricka-samt-namnandring 

Det finns ingen portkod och inpassering i huset kräver nyckelbricka/tagg. Gäster släpps in med porttelefonen vid respektive entré. Telefonin via boendeförteckningen i porttelefonen fungerar mellan kl 7 och 22. På natten kan man knappa in registrerade telefonnummer manuellt på porttelefonen och bli insläppt. 

Passage mellan husen kräver nyckelbricka.

Systemet har en batteribackup med minne över giltiga taggar vid strömavbrott.

Dokument

Boka tvättstuga eller annan lokal via Wallpad.pdf 2016-06-29
Boka tvättstuga via Bokningsverket eller wallpad.pdf 2016-09-15
Hämta paket.pdf 2016-06-28
Hämta post.pdf 2016-06-28
Porttelefon användarmanual.pdf 2016-06-28
DI-faktablad-elektroniska-nycklar.pdf 2016-11-23
Policy Låssystem Aptus Dinbox Brf Lht3 2016.pdf 2016-11-23