!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

FAQ

Nedan listas de vanligast förekommande frågor som brukar komma in till styrelsen. I de flesta fall finns redan svaret på föreningens hemsida, och då anges en länk.

 

Felanmälan

När något i föreningens gemensamma ytor behöver åtgärdas ska föreningens fastighetsförvaltare NKG kontaktas. I de fall felet berör den egna lägenheten kommer åtgärden bekostas av lägenhetsinnehavaren. Ring 0771-114040 för snabb hantering!

Se mer på denna sida.

Elementen i lägenheten är kalla

Föreningen har sk centralvärme som innebär att värme från en central värmekälla fördelas till flera rum i den byggnad som ska uppvärmas. Målet är att alla rum ska uppnå 20-21 grader, vilket ska uppmätas mitt i ett rum, ej vid fönster, dörr, vägg eller golv.

Se mer på denna sida.

Önskar garageplats

Alla garageplatser distribueras av antingen Skanska eller Corepark, och är inget som styrelsen råder över.

Se mer på denna sida.

Silverfiskar och annan ohyra

Föreningen har ett samarbete med Nomor för beställning av saneringsarbete.

Se mer på denna sida.

Utebliven eller felaktig hyresavi, e-faktura

Alla ekonomiska frågor hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare Österåker, och det är till dem man vänder sig för frågor som rör tex hyresavi eller ägarbevis.
Du kan även välja att få avierna som e-faktura numera.

Se mer på denna sida.

Överlåtelse och pantsättning

Föreningens ekonomiska förvaltare Österåker har fullmakt att hantera alla ekonomiska frågor, så även att godkänna överlåtelser och skriva under ägarbevis och dylikt.

Se mer på denna sida.

Byte av namnskylt eller nycklar

Beställs av föreningens fastighetsförvaltare NKG.

Se mer på denna sida.

Problem med TV eller bredband

All felanmälan görs direkt till respektive leverantör av tjänst. 

För TV, kontakta Sappa (se deras kontaktsida eller se driftsinformation).

För bredband och IP-telefoni, kontakta Stockholms Stadsnät (se deras kontaktsida eller se driftsinformation).

Se mer på denna sida.

Andrahandsuthyrning

Föreningen följer Bostadsrätternas rekommendationer gällande andrahandsuthyrning. Endast uthyrning till privata personer och längre perioder. Korttidsuthyrning, olaga eller ej godkänd uthyrning, samt uthyrning till eller via företag eller juridisk person är EJ tillåtet och är grund för vräkning.

Se mer på denna sida.

Behöver annan hjälp av hantverkare

Kontakta föreningens fastighetsförvaltare på egen bekostnad.

Se mer på denna sida.

Hyra föreningslokalen

Information finns på denna sida.

Inglasning av balkong

Föreningen har bygglov fram till 2018.

Se mer på denna sida.

Störande grannar

Att få sin nattsömn störd av ovälkomna ljud är aldrig roligt.
För att styrelsen ska ha en möjlighet att agera måste följande åtgärder ha tagits:

  • Ta kontakt med din granne och gör denne medveten om att denne stör. Håll en god ton och ge din granne en chans att åtgärda ljudet. Om din granne inte vill samarbeta, ring polisen.
  • Om störningarna är återkommande och det inte hjälpt att påtala det, måste varje enskilt tillfälle dokumenteras, för att skapa underlag till styrelsen. Ett sådant dokument kan hämtas här och läggs i föreningens brevlåda i port 27.
  • När (och om) tillräckligt med underlag finns och oljuden fortsätter, trots påtalande, har styrelsen skäl nog att ingripa.