!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

  • Alla medlemmar i Brf Lindhagensterrassen 3 som fyllt 20 år kan hyra lokalen. Den som hyr lokalen måste vara samma person som står på avin för månadsavgiften. Den som hyr lokalen måste personligen vara med under tillställningen. Andrahandshyresgäster har inte rätt att hyra lokalen.

  • Den som hyr lokalen är personligen ekonomiskt ansvarig för saker och utrustning som finns i lokalen.

  • Vid uthyrning av lokalen får antalet personer som deltar inte vara fler än 35.

  • Eftersom lokalen är placerad i ett hus med många boende är det av stor vikt att de boende störs i minsta möjliga utsträckning.

  • Vanliga ordningsregler när det gäller ljud gäller även när lokalen nyttjas för en fest. Det betyder att hög musik skall inte spelas efter kl. 22.00.

  • Med hänsyn till allergiker är husdjur inte tillåtna i lokalen.

  • Den som hyr lokalen ansvarar till fullo för ordningen under den tid som lokalen hyrs. Det omfattar även ordningen runt omkring lokalen samt släckning och låsning. Observera att det är viktigt att köra ner jalusiet vid entrén från gården innan du lämnar lokalen för att säkerställa att inga obehöriga försöker ta sig in.

  • I lokalen råder rökförbud.

  • Lokalen måste lämnas välstädad.

Kontakta styrelsen om du har uppmärksammat några brister eller om någonting har gått sönder.

Den medlem som hyr lokalen är ytterst ansvarig att dessa ordningsregler följs. Styrelsen har rätt att neka en medlem en ny uthyrning om ordningsreglerna inte efterlevts.

Om styrelsen befarar att den som önskar hyra lokalen inte kommer att uppfylla ovanstående ordningsregler, kan styrelsen neka uthyrning.