!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfall och återvinning

Hushållssopor skall slängas i sopnedkast på plan 3 i port 27.

Föreningen har även tecknat ett avtal omfattande källsortering av tidningar, wellpapp, färgat glas, ofärgat glas, metall, plast samt småbatterier. Observera att källsorteringsavfall endast får slängas i de kärl som är avsedda för källsortering. Tidningar i kärl för tidningar, wellpapp i kärl för wellpapp, osv. Dessa typer av avfall skall slängas i kärl i två soprum på plan 1,5 i port 27.

Föreningen ombesörjer ingen hämtning av grovsopor.

Det är inte tillåtet att slänga sopor i fel kärl eller utanför kärlen. Det är inte heller tillåtet att lämna grovsopor i soprummet. Respektive medlem ansvarar för borttransport av sina egna grovsopor, vilka kan lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Visa hänsyn till era grannar. Se till att hålla ordning i soprummet.

 

Tömningstider för avfall

Företaget Ragn-Sells tömmer soporna i våra återvinningsrum enligt avtalat schema:

  • Pappersförpackningar och wellpapp: Måndagar och torsdagar, varje vecka
  • Tidningar: Tisdagar, varje vecka
  • Metall: Tisdagar, varje vecka
  • Glas: Tisdagar, varje vecka
  • Plastförpackningar: Tisdagar, varje vecka
  • Ljuskällor: Var fjärde vecka
  • Batterier: Var fjärde vecka
  • Lysrör: Enligt avrop

 

Hur ska jag sortera uttjänta glödlampor och lågenergilampor?

Varken glödlampor eller lågenergilampor får slängas i hushållsavfallet, utan måste lämnas in på en miljöstation där det finns speciella kärl för olika typer av lampor. Miljöstationerna finns på stadens återvinningscentraler och på en del bensinstationer. Anledningen till att det är viktigt att glödlampor och lågenergilampor lämnas på rätt ställe är att de innehåller miljöskadliga ämnen. När de lämnas tillbaks går de till en miljöriktig behandling och så mycket som möjligt återvinns.

Alla stadsdelar i Stockholms stad trafikeras också av en mobil miljöstation. Mer information finns hos Stockholms Stad.

Nära oss finns det en miljöstation på Norr Mälarstrand 31, Preem, tel 08-508 465 40

Samlaren för ljuskällor, som är ett skåp för insamling av glödlampor, lågenergilampor och batterier finns även på Lidl, Sankt Göransgatan 70, Kungsholmen

Behållare för glödlampor och lågenergilampor finns även på ICA MAXI Lindhagen. Ta rulltrappan upp ett plan och gå in i parkeringsgaraget. Ta till vänster och gå ca 20 meter hittar du återvinningsstationen till vänster. Direkt innanför dörrarna till höger finns behållarna för glödlampor och lågenergilampor.

Mer information om detta finns på Stockholms stads hemsida.

 

Avfallskvarnar

Flera leverantörer för avfallskvarnar för matfall i kök har besökt möten i föreningen för att demonstrera sina produkter.

Två leverantörer besökte oss våren 2018 (och erbjöd rabatt) nämligen Rensa AB och Matavfallssystem AB. Mer information finns på företagens respektive webbsidor. Via dem kan du också få kontakt med referenskunder i vår förening.

2013 redovisade föreningen en test av två kvarnar. Läs mer här.