!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkonginglasning

Från och med sommaren 2013 fanns ett generellt bygglov från Stadsbyggnadskontoret som gäller i fem år, fram till sommaren 2018.

Eftersom detta nu har gått ut så ligger det på lägenhetsinnehavarens ansvar att ansöka om bygglov. Mer om hur det fungerar kan du hitta hos Stockholms Stad

Balkonginglasningar skall vara visuellt likformiga och ha samma färgval som de inglasningar Skanska erbjöd som tillval.

De leverantörer som använts mest är Lumon (som också ordnade bygglovet), samt Balkongrutan. Båda sägs utföra bra jobb, men med lite olika fokus (konstruktion glasluckor kontra. plåt), så du får undersöka vilka som matchar era behov bäst, de är båda väl insatta i vilka villkor som gäller.