!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekonomisk förvaltare

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare är Princip Redovisning AB, Brantingsgatan 35, 115 35 Stockholm, som nås på telefonnummer 070-739 56 50/070-0730-39 99 09 eller e-post info@principredovisning.se.

Du kan kontakta dem för frågor som berör till exempel hyresavier, godkännande av överlåtelser (ansökan om medlemskap i föreningen) och pantsättning. Princips bankgironummer är 5233-2327.

Elektronisk faktura

Princip Redovisning har stöd för elektroniska fakturor. Gå in på din banks webbplats och sök upp Princip Redovisning för e-faktura.