!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pantsättning av lägenhet

Vill du ta nya lån på din lägenhet ska du hänvisa banken direkt till Princip Redovisning AB,  Brantingsgatan 35, 115 35 Stockholm, info@principredovisning.se, tfn 0730-39 99 09.

Förvaltaren har styrelsens fullmakt att skriva på och registrera pantsättningshandlingarna.