!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Köpa och sälja lägenhet

När det gäller uppgifter om lägenheten som avgift eller andelstal, det vill säga så kallad mäklarbild, ska mäklaren kontakta Princip Redovisning AB, Brantingsgatan 35, 115 35 Stockholm, info@principredovisning.se, tfn 0730-39 99 09.

Överlåtelseavgift på 2,5 procent av prisbasbeloppet debiteras köparen.
Pantsättningsavgiften är 1 procent av prisbasbeloppet.

Ansökan om medlemskap måste ske minst tre veckor innan köpeavtalet kan slutföras. Alla köpehandlingar skall skickas direkt till Princip Redovisning AB, enligt kontaktuppgifter ovan. Juridiska personer accepteras inte som medlemmar i föreningen.

Andra frågor om föreningen besvaras av styrelsen på info@lht3.se