!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyra ut i andra hand

Den som vill hyra ut sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från styrelsen. Uthyrning till juridiska personer (företag, verksamhet eller organisation) är inte tillåtet!

Policy för andrahandsuthyrning

Föreningen beslutade i april 2018 om en policy/riktlinjer för andrahandsuthyrning som du finner här.

Avgift för andrahandsuthyrning

I enlighet med godkännandet av Bostadsrätternas standardstadgar kommer föreningen ta ut en utgift för andrahandsuthyrning på 10% av ett basbelopp (i dagsläget 4 400 kr/år).

Gör din ansökan

Du som avser att hyra ut din lägenhet ska skicka in en ansökan till styrelsen på följande sätt: 

  • Skriv ut föreningens ansökningsblankett i två exemplar
  • Fyll i samtliga uppgifter (inkl hyrtagarens personnummer och kontaktuppgifter)
  • Skriv under och lägg båda de ifyllda exemplaren av blanketten i föreningens postlåda på Lindhagensterrassen 27, eller skanna den ifyllda blanketten och skicka i e-post till info@lht3.se.

För att din ansökan ska bli godkänd är det viktigt att samtliga uppgifter är ifyllda, inklusive personnummer och kontaktuppgifter till den du avser hyra ut till. Annars kan din ansökan bli avslagen.

Styrelsen kan godkänna en ansökan på upp till ett år i taget.
Om du avser att hyra ut din lägenhet längre än ett år kommer du få förnya din ansökan för varje år.

Behandlingstid

Andrahandsansökningar brukar hanteras när styrelsen träffas en gång i månaden, så se till att ha minst en månads framförhållning med din ansökan!

För andra frågor om andrahandsuthyrning, kontakta styrelsen på info@lht3.se.

Dokument

Ansökan om andrahandsuthyrning Lht3.pdf 2017-04-27