!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Fastställda av styrelsen 2010-06-01

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter som bo­stadsrättshavaren har som medlem i bostadsrättsföreningen. Här står tydligt vad bostadsrättsha­varen får och inte får göra och att han/hon ska följa de regler och föreskrifter som bostads­rättsföreningen meddelar.

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen beslutat om några enkla men viktiga trivselregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta sig efter. Och dessa regler gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan även övriga familjemed­lemmar, dina gäster, hantverkare du anlitar etc.

Om reglerna följs bidrar vi till god grannsämja och vårt område kommer att se snyggt och trev­ligt ut. Har du funderingar kring reglerna är du självfallet alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Allmän aktsamhet och hänsyn

Att visa respekt för och omtanke om dina grannar är en självklarhet för att alla i huset och i bo­stadsområdet ska trivas.

Var rädd om och vårda föreningens egendom - onödiga kostnader för underhåll och reparationer belastar i slutändan våra årsavgifter. Var också sparsam vid varmvattenförbrukning och med el i föreningens gemensamma utrymmen – även dessa kostnader betalas av oss bostadsrättshavare gemensamt.

Kontakta snarast möjligt styrelsen/fastighetsskötaren när du ser något som behöver åtgärdas.

Allmän säkerhet

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen som entréer, förråd, tvättstuga, barnvagns- och cykelrum etc. stängda och låsta för att hindra objudna besö­kare. Se till att dörren går igen efter dig när du går in/ut och ser du en dörr stå öppen – stäng den!

Var rädd om dina nycklar,/taggar och låna inte ut dem till någon du inte känner. Nycklar/taggar på drift öpp­nar också upp för oönskade gäster.

För att undvika att signalera att ingen är hemma i din lägenhet kan det vara en god idé att infor­mera grannarna om att du är ska resa bort och be om hjälp med tömning av post­låda/tidningshållare.

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar, barnvagnar och liknande i trapphus eller entréer. Det får inte finnas något som försvårar en utrymning i händelse av brand. Även små föremål kan ge rökutveckling och/eller göra så att någon ramlar/hindras från att ta sig ut. Lägenheterna är utrustade brandvarnare – testa dem då och då!

Saker i allmänna utrymmen försvårar dessutom arbetet för städpersonalen! Därför är det inte heller tillåtet med skomattor utanför lägenhetsdörren.

Ljud

Huvudregeln är att hög ljudnivå inte ska förekomma mellan kl 22:00 och 07:00. Men tänk också på att dina grannar kan ha skiftarbete och att barn nattas tidigt.

Exempel på hur vi kan visa varandra ytterligare hänsyn:

 • Undvik att borra eller spika i väggen redan efter klockan 20:00. Taket och de flesta väggarna är av betong och borrljud fortplantas i hela huset. Utför hellre denna typ av arbete på dag- eller tidig kvällstid.
 • Vibrationer från tvättmaskin och torktumlare kan också vara störande – försök om möjligt att tvätta färdigt före kl 22:00.
 • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt.
 • Tappa inte upp (eller töm) stora vattenmängder sent på kvällen.
 • Det är lyhört även i trapphus och mellan husen. Det du säger på din balkong eller terrass hörs flera våningar upp/ned!
 • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är då också att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.
 • Gillar du att dra på volymen när du lyssnar på musik – varför inte investera i ett par trådlösa hörlurar?
 • Tycker du att någon stör, ring på och tala om detta. Det är säkert inte avsiktligen! Om detta inte skulle hjälpa: kontakta styrelsen.
 • Och sist men inte minst: varför inte unna dina grannar lite extra sovmorgon på veckoslut och helger?

Rökning

Rökning är förbjudet i allmänna utrymmen som entréer, trapphus, förråd och hissar.

Du som röker utomhus - tänk på att det inte ser snyggt ut med fimpar överallt och glöm inte att små barn och husdjur kan vara nyfikna på allt som ligger på marken. Använd därför askkoppar eller papperskorgar (men se till att cigaretten är släckt först). Kasta inte heller fimpar från fönster eller balkong då dessa dels skräpar ner, dels också kan hamna på gran­nens balkong och orsaka både obehag och brandrisk.

Balkonger/terrasser

Utsätt inte dina grannar för livsfara:

 • Balkonglådor måste placeras innanför balkongräcket (Och vattna inte så att du stänker ned på grannen under).
 • Ställ inte heller föremål på balkongräcket. En olycka händer lätt och en fallande kaffekopp kan vålla stor skada.

Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor och liknande på balkongen. Du får inte heller avfyra fyrverkerier av något slag från balkonger, terrasser eller föreningens mark. Det är även förbjudet att mata fåglar från balkonger och terrasser, då detta orsakar nedsmutsning av fasader samt medlemmarnas uteplatser.

Grillning på balkonger och terrasser kan vara trivsamt sommartid. Men du bör som alltid ta stor hänsyn till dina grannar och inte utsätta dem för obehag! Och observera att du av brandsäkerhetsskäl inte får använda kolgrill.

Parabol på balkongen är just nu inte tillåtet.

För att glasa in balkonger behövs inget tillstånd av styrelsen. Däremot krävs bygglov från Stadsbyggnadskontoret, och det finns nu ett generellt sådant som gäller fram till sommaren 2018.

Balkonginglasningar skall vara visuellt likformiga och ha samma färgval som de inglasningar Skanska erbjöd som tillval.

Det är inte tillåtet att sätta upp markiser.

Gemensamma terrasser

Våra gemensamma terrasser är till för allas trivsel. Men de måste brukas under ansvar. De får följaktligen inte användas för privata fester och inte heller under sen kvällstid och på nat­ten.

Sopor

I föreningens soprum finns ett antal kärl för olika så kallade fraktioner. Sortera dina sopor väl, tryck ihop innehållet i sina soppåsar och kasta dem i rätt kärl.

Det är förbjudet att kasta stora grovsopor, möbler, elektronik, miljöfarligt avfall etc. i vårt sop­rum. Sådant avfall måste du själv transportera till lämplig återvinnings-/miljöstation.

För allas trivsel, av brandsäkerhetsskäl samt för att inte obehaglig lukt ska uppstå får soppåsar ej, inte ens tillfälligt, lämnas utanför lägenhetsdörren.

Husdjur

Du som har husdjur ansvarar för att dessa hålls under uppsikt och inte stör eller förorenar i fas­tigheten. Rastning är inte tillåten på föreningens område. Observera också att det är förbjudet att hålla giftiga djur.

Tvättstugan

Du som använder dig av tvättstugan och maskinerna där är skyldig att känna till bestämmelserna för skötsel och rengöring. Grundregeln är att du lämnar lokalen och maskinerna i det skick du själv önskar finna dem i! Glöm exempelvis inte att rengöra torktumlarfilter.

Oönskad post

Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv sopsortera den. Det är ingen annan som städar upp efter dig om du lämnar reklam och liknande ovanpå brevlå­dorna. Markera din brevlåda med den röda skylten om du inte vill ha denna typ av försändelser.

Ohyra

Om du upptäcker ohyra, underrätta omedelbart styrelsen.

Det finns sätt att slippa/förhindra angrepp av t.ex. mal och pälsängrar:

 • Tvätta, borsta och vädra dina kläder och håll rent i garderoberna.
 • Förvara de (ull)plagg du är extra rädd om i lufttäta plastpåsar/lådor.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om någon medlem i bostadsrättsföreningen bryter mot reglerna kommer styrelsen först att an­moda medlemmen att följa reglerna. Om ingen bättring sker, kan det bli fråga om uppsägning.