!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Styrelsen 2018-2019

 • Anders Heierson, ledamot/ordförande
 • Carl von Beckerath, suppleant
 • Malin Engstedt, ledamot
 • Toni Falkenström, ledamot
 • Ali Javid, ledamot
 • Siamak Sadeghianfar, suppleant
 • Armando Tafreshi, ledamot/sekreterare
 • Cecilia Thomér, suppleant/sekreterare
 • Maria Zakrisson, ledamot
 • Kenneth Östlund, ledamot

Styrelsen kontaktas på e-postadressen info@lht3.se.

Valberedning

 • Erik Arthur, sammankallande
 • Erica Ledin
 • Eti Viscovi
 • Louise Heidenfors

Valberedningen kontaktas på e-postadressen valberedningen@lht3.se.

 

Styrelsemöten i vår (22 januari avhölls också ett):

·       12 februari 19:00

·       12 mars 19:00

·       9 april 19:00

·       7 maj 19:00

·       23 maj 19:00 (preliminärt) – Föreningsstämma

·       11 juni 19:00

Dokument

Stadgar BRF LHT3 2015.pdf 2016-01-27