!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i Brf Lht3

Att bo i bostadsrätt skiljer sig från att bo i hyresrätt och i villa.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som mot ersättning och utan tidsbegränsning upplåter föreningens lägenheter med bostadsrätt till medlemmarna. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlemmarna har inte äganderätt till sina lägenheter utan har en form av nyttjanderätt kallad bostadsrätt.

Som bostadsrättshavare är du medlem i en förening som äger huset och tar ansvaret för fastighetens skötsel. Medlemskapet ger också inflytande över föreningens verksamhet. Varje bostadsrättshavare har ansvaret för att vårda sin lägenhet.

Hur styrs en bostadsrättsförening?

Föreningen har stadgar som reglerar föreningens och styrelsens arbete. Dessutom finns det en särskild lagstiftning som gäller för bostadsrättsföreningar.

Som bostadsrättshavare är du med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelseledamöter och revisor. Vid den årliga stämman är du också med och bestämmer om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, fastställer resultat- och balansräkning, eventuella ändringar av stadgarna, om föreningen ska riva, bygga till eller göra andra väsentliga förändringar. Vid årsstämman och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt normalt en röst om inget annat är bestämt i stadgarna. En bostadsrättshavare har mölighet att använda ombud på stämman.

För mer information om vilka som är med i styrelsen hur de arbetar hittar du här.

Insats och månadsavgift

När du köper en bostadsrätt i en förening köper du en andel i den ekonomiska föreningen, den andelen ger sedan en nyttjande rätt till en viss yta i föreningens fastighet (din bostadsrätt). Du är alltså medägare till hela föreningen. På samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift, som när den anges per månad kallas för månadsavgift. Årsavgiften, som beslutas av styrelsen, ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. En fördel med att bo i bostadsrätt är att man bor till självkostnad. Varje sparad krona innebär också mindre kostnader för dig som medlem.

Genom att läsa årsredovisningarna kan du se hur vår förenings ekonomi utvecklas.

Dokument

LHT3 Årsredovisning 2008.pdf 2015-03-27
LHT3 Årsredovisning 2009.pdf 2015-03-27
LHT3 Årsredovisning 2010.pdf 2015-03-27
LHT3 Årsredovisning 2011.pdf 2015-03-27
LHT3 Årsredovisning 2012.pdf 2015-03-27
LHT3 Årsredovisning 2013.pdf 2015-03-27
LHT3 Årsredovisning 2014.pdf 2016-01-27
LHT3 Årsredovisning 2015.pdf 2016-12-07
LHT3 Årsredovisning 2016.pdf 2017-09-19